Hệ Thống Phân Phối

Thị trường & các văn phòng

 • Hệ thống bán hàng trải rộng từ Bắc -> Nam
 • Văn phòng đại diện:
  *Khu vực Phía bắc và Tây Nguyên :TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  *Khu vực Miền Tây Nam Bộ :Tỉnh Tiền Giang
  *Khu vực Miền Đông Nam Bộ :Tỉnh Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu
  *Tại Mỹ :Tiểu bang Louisiana, USA
  *Tại Châu Âu :Thụy Điển

Liên hệ tư vấn:

* Quản lý kinh doanh Nông Nghiệp :0908 123 451, Bảo (Mr)
* Quản lý kinh doanh Chăn Nuôi :0966 918 988, Phát (Mr)
* Quản lý kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm, thực phẩm chức năng
:08-62 69 77 66 ; 39 23 85 66, Hạnh (Ms)