Mason Natural Green Tea Slim

0 trên 5

Mã sản phẩm: GC01

  • Có chứa chiết xuất trà xanh chuẩn EGCG cộng với dấm táo.
  • Công thức đặc biệt để giúp chống lại sự thèm ăn, tăng cường sự trao đổi chất và thúc đẩy hoạt động nhiệt.
  • Với Chromium Picolinate để giúp điều hòa sự trao đổi đường và kiểm soát cơn thèm ăn
  • Thành phần : Chromium , Proprietary Green Tea Complex , Di Calcium Phosphate , Microcrystalline Cellulolose…
  • Sử dụng : 1 Viên/ lần, 2 – 3 lần ngày.

(60 Viên)

Danh mục: