Nature’s Bounty Cranberry Complex

0 trên 5

Mã sản phẩm: TN04

  • Hỗ trợ sức khỏe đường tiểu.
  • Duy trì sự toàn vẹn của bàng quang.

Thành phần: Cranberry complex, soybean Oil, gelatin…

Sử dụng : 2 viên/ lần, 1 đến  2 lần ngày.

(60 Viên)