Nature’s Bounty Magnesium

0 trên 5

Mã sản phẩm: XK02

Magnesium là một thành phần của hơn 200 enzyme trong cơ thể, liên quan đến sự co cơ, xung thần kinh , chuyển hóa năng lượng và sự hình thành protein…

  • Thành phần : magnesium , vegetable, cellulose…
  • Sử dụng: 1 viên/ ngày.

(100 Viên)

Danh mục: