Traditional Medicinals Organic Burdock

0 trên 5

Mã sản phẩm: LH10

  • Tăng cường chức năng thận và da khỏe mạnh.
  • Thành phần: Organic burdock root, Stinging nettle leaf …
  • Sử dụng : Ngâm túi trà trong 1 ly nước sôi, bóp nhẹ túi trà để hòa tan, uống trước 30 phút khi ăn.

32 g (16 túi)