Distributeur MixRite

Máy bơm định lượng MixRite là sản phẩm của nhà sản xuất Tefen xuất xứ Israel, sản phẩm hiện đang có mặt trên 90 quốc gia. Đây là hệ thống đơn giản, dễ sử dụng và không đòi hỏi kỹ thuật cao trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm máy bơm định lượng với mức độ chính xác và độ bền cao được sử dụng khá rộng rãi trên nhiều lĩnh vực: Bón phân ứng dụng và kiểm soát dịch hại cho cây trồng, định lượng thuốc chữa bệnh cho gia súc, làm sạch môi trường nước,…

Thiết bị phân theo lưu lượng tưới

  • 30 – 2500 lít/giờ
  • 200 – 5000 lít/giờ
  • 500-10.000 lít/giờ
  • 2000 – 250.000 lít/giờ

Tiêu đề
Thiết bị sẽ hoạt động khi dòng nước chảy vào đường ống và tắt khi dòng nước không còn chảy, cho đến khi xuất hiện lại dòng nước trong đường ống. Thiết bị cũng có thể được kiểm soát hoạt động hút bằng cách sử dụng các mô hình với hệ thống bật/tắt.

Tiêu đề
Thiết bị sẽ hoạt động khi dòng nước chảy vào đường ống và tắt khi dòng nước không còn chảy, cho đến khi xuất hiện lại dòng nước trong đường ống. Thiết bị cũng có thể được kiểm soát hoạt động hút bằng cách sử dụng các mô hình với hệ thống bật/tắt.

Tiêu đề
Thiết bị sẽ hoạt động khi dòng nước chảy vào đường ống và tắt khi dòng nước không còn chảy, cho đến khi xuất hiện lại dòng nước trong đường ống. Thiết bị cũng có thể được kiểm soát hoạt động hút bằng cách sử dụng các mô hình với hệ thống bật/tắt.

Tiêu đề
Thiết bị sẽ hoạt động khi dòng nước chảy vào đường ống và tắt khi dòng nước không còn chảy, cho đến khi xuất hiện lại dòng nước trong đường ống. Thiết bị cũng có thể được kiểm soát hoạt động hút bằng cách sử dụng các mô hình với hệ thống bật/tắt.

Gọi ngay !

error: Content is protected !!